[Tính năng] - Tính năng Dung Luyện

02/11/2018

Điều Kiện

 

- Để mở tính năng Dung Luyện thì Chúa Công cần đạt cấp 7.

 

 

Dung Luyện Trang Bị

- Trang bị không sử dụng có thể Dung Luyện để nhận lại nguyên liệu

 

 

Dung Luyện Phù Văn

- Phù Văn khi Dung Luyện sẽ nhận lại nguyên liệu Phù Văn (Đá Linh Lực, Phù Văn Lệnh)

 

 

Chúc Nhi kính bút!top

hotline: 19007189