[Tính năng] - Hệ thống Tôn Hiệu

01/11/2018

Kích Hoạt Tôn Hiệu

- Chúa Công có thể kích hoạt Tôn Hiệu tại giao diện nhân vật :

 

 

Cách Nhận Tôn Hiệu

- Chúa Công có thể nhận Tôn Hiệu tại 4 sự kiện chính sau đây:

Phụ Bản

Phụ Bản
Hổ Lao Đại Chiến PB Cốt Truyện vượt Chương 1
Lạc Dương Phản Loạn PB Cốt Truyện vượt Chương 2
Thiên Lý Bôn Tập PB Cốt Truyện vượt Chương 3
Kinh Tương Biến Cục PB Cốt Truyện vượt Chương 4
Hoành Hành Giang Đông PB Cốt Truyện vượt Chương 5

 


Click vào ô có Tôn Hiệu đã mở để kích hoạt hoặc click thêm lần để gỡ Tôn Hiệu xuống

 

Lực Chiến

 

Lực Chiến
Mặc Mặc Vô Văn 300
Tiểu Hữu Danh Khí 1300
Tiệm Lộ Đầu Giác 4000
Độc Đương Nhất Diện 16500
Thân Kinh Bách Chiến 41000
Tung Hoành Sa Trường 158300
Danh Dương Thiên Hạ 393000
Vạn Phu Mạc Địch 862000
Bá Vương Tái Thế 1123000

 

 

 

Click vào ô có Tôn Hiệu đã mở để kích hoạt hoặc click thêm lần để gỡ Tôn Hiệu xuống

 

Lôi Đài

 

Lôi Đài
Binh Dũng Lôi Đài Vo Song[Top 1300]
Phu Trưởng Lôi Đài Vo Song [Top1200]
Đồn Tướng Lôi Đài Vo Song [Top 900]
Hiệu Úy Lôi Đài Vo Song [Top 600]
Tướng Quân Lôi Đài Vo Song [Top 300]
Đại Tướng Lôi Đài Vo Song [Top 100]
Thần Tướng Lôi Đài Vo Song [Top 10]
Vô Song Thần Tướng Lôi Đài Vo Song [Hạng 1]

 

Click vào ô có Tôn Hiệu đã mở để kích hoạt hoặc click thêm lần để gỡ Tôn Hiệu xuống

 

Tiêu Phí

Tiêu Phí
Huy Kim Như Thổ Top 10 Tiêu Phí Tuần
Yêu Triền Vạn Quân Top 2 Tiêu Phí Tuần
Phú Khả Địch Quốc Top 1 Tiêu Phí Tuần

 

Click vào ô có Tôn Hiệu đã mở để kích hoạt hoặc click thêm lần để gỡ Tôn Hiệu xuống

 

Chân Nhi kính but!top

hotline: 19007189