[Tính năng] - Hệ thống Kỹ Năng

01/11/2018

Phát Triển Kỹ Năng : 

- Tăng cấp kỹ năng theo cấp độ nhân vật sẽ tăng các chỉ số cơ bản.

- Tăng bậc kỹ năng sẽ giảm hồi chiều của kỹ năng và tăng các chỉ số chính của kỹ năng.

 

Giới Thiệu Kỹ Năng Của 4 Phái:

► Long Khiếu - Thương

 

 

► Linh Vũ - Cung

 

 

► Ngự Ảnh - Kiếm

 

 

► Hàn Sương - Trượng

 

 

 

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189