[Tính năng] - Hệ thống Hảo Hữu

02/11/2018

Số Lượng Hảo Hữu

- Dựa theo cấp Vip mà Chúa Công có thể gia tăng thêm số lượng Hảo Hữu như sau:

 

Cấp VIP Số Lượng
VIP 0 20
VIP 1 30
VIP 2 30
VIP 3 30
VIP 4 40
VIP 5 40
VIP 6 40
VIP 7 50
VIP 8 50
VIP 9 50
VIP 10 60
VIP 11 60
VIP 12 70

 

Giao Diện Hảo Hữu

 

- Tại giao diện Hảo Hữu sẽ có Danh Sách Hảo Hữu, Danh Sách Yêu Cầu, Danh Sách Đề Cử. Ngoài ra còn có mục Tìm Kiếm và tặng quà cho Hảo Hữu nữa.

 

 

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189