[Tính năng] - Hệ thống Bảng Xếp Hạng

02/11/2018

Bảng Xếp Hạng

 

- Trong Thần Long Tam Quốc có tất cả 7 Bảng Xếp Hạng để Chúa Công có thể lựa chọn thi đua : Cấp Độ, Lực Chiến, Lôi Đài, Trảm Tướng, Tiêu Phí Tuần, Quân Đoàn, Tranh Bá.

 

 

Tạc Tượng

 

- Top 1 của 4 Bảng Xếp Hạng (Tiêu Phí, Lôi Đài, Tranh Bá, Lực Chiến) sẽ được Tạc Tượng  tại Thành Chính (Ngọa Long Thành) sau 3h sáng vào thứ Hai đầu tuần.

 

 

- Ngoài ra khi bấm vào Tượng và Like  sẽ nhận được thêm quà may mắn.

 

 

Chân Nhi kính bút! 

 

 top

hotline: 19007189