[Tin tức] - Thay đổi phần thưởng Sự Kiện 7 Ngày

26/11/2018

Chúa Công thân mến,

Để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm game của quý Chúa Công, BQT sẽ tiến hành cập nhật và điều chỉnh một số phần thưởng của Sự Kiện 7 Ngày. Thông tin chi tiết như sau!

Thời Gian Áp Dụng

- Sau 16h ngày 26/11/2018

 

Đối Tượng Áp Dụng

- Những Nhân Vật mới tạo sau 16h ngày 26/11/2018

- Những Nhân Vật đang diễn ra Sự Kiện 7 Ngày

 

Thưởng Đăng Nhập

- Trong 7 ngày, các Chúa công khi đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng!

Ngày Phần Thưởng Số Lượng
1 Xu 10000
Thể Lực 240
Rương Trang Bị - Tím 1
2 Xu 20000
Bích Mộc Huyền Tinh 10
Mảnh Tướng - Tiểu Kiều 30
3 Xu 30000
Đá Tẩy Luyện - I 50
Rương Trang Bị - Cam 1
4 Xu 40000
Võ Tướng Hồn Phách 5000
Mảnh Tướng - Tiểu Kiều 30
5 Xu 50000
Đá Tẩy Luyện - II 50
Rương Trang Bị - Cam 2
6 Xu 60000
Huyền Âm Ngọc 10
Mảnh Tướng - Chu Du 30
7 Xu 70000
Đá Tẩy Luyện - III 50
Rương Trang Bị - Cam 3

 

Tranh Mua Hạn Giờ

- Trong thời gian 7 ngày, mỗi ngày sẽ mở tranh mua các vật phẩm đa dạng với số lượng giới hạn và giá cả ưu đãi lên đến 80%. Cơ hội rất lớn, các Chúa công đừng bỏ lỡ!

Ngày Phần Thưởng Số Lượng Giá Gốc Giá Ưu Đãi Yêu Cầu
1 Xu 888888 188 38 VIP 1
2 Trang Bị Cam - Mãnh Tướng Giáp 1 540 108 VIP 2
3 Thanh Ngọc Phá Chướng Đan 100 1500 300 VIP 3
4 Trang Bị Đỏ - Thần Tướng Liên 1 2160 432 VIP 4
5 Rương Phù Văn - V 1 6250 1250 VIP 5
6 Trang Bị Vàng - Thiên Tướng Hoàn 1 13500 2700 VIP 6
7 Vô Cực Tạo Hóa Đan 388 19400 3880 VIP 7

 

Phúc Lợi 7 Ngày

- Các Chúa Công trong 7 ngày khi tích lũy nạp đạt được số tiền nhất định sẽ nhận ngay những phần thưởng tương ứng.

Ngày Tích Lũy Nạp Phần Thưởng Số Lượng
1 100 Nguyên Bảo Xu 20000
Đá Tẩy Luyện II 50
Lưu Tinh Thạch 1000
Rương Trang Bị Cam 1
2 300 Nguyên Bảo Xu 40000
Đá Tẩy Luyện II 100
Hộ Phù 20
Rương Trang Bị Cam 2
3 600 Nguyên Bảo Xu 60000
Đá Tẩy Luyện II 200
Thanh Ngọc Phá Chướng Đan 100
Rương Trang Bị Cam 3
4 1500 Nguyên Bảo Xu 80000
Đá Tẩy Luyện III 100
Càn Dương Giác 30
Rương Trang Bị Đỏ 1
5 3000 Nguyên Bảo Xu 100000
Đá Tẩy Luyện III 200
Rương Phù Văn V 1
Rương Trang Bị Đỏ 2
6 6000 Nguyên Bảo Xu 300000
Đá Tẩy Luyện III 300
Vô Cực Tạo Hóa Đan 200
Rương Trang Bị Đỏ 3
7 12.000 Nguyên Bảo Xu 500000
Đá Tẩy Luyện IV 300
Trang Bị Vàng - Thiên Tướng Liên 1
Mảnh Danh Tướng Hiếm - Triệu Vân 100

 top

hotline: 19007189