[Tin tức] - Liên Thông Máy Chủ (26/11/2018)

24/11/2018

Chúa Công thân mến,

Với mong muốn giúp quý Chúa Công có thể kết giao thêm nhiều bằng hữu, cùng nhau tu luyện gia tăng công lực trong Thần Long Tam Quốc. Vì vậy, vào ngày 26/11 sắp tới đây các máy chủ của Thần Long Tam Quốc sẽ được liên thông, cụ thể như sau:

Nội Dung

Thời Gian Bảo Trì

- Thời gian bảo trì dự kiến: 13h30 - 16h30 ngày 26/11/2018

- Lưu Ý: Thời gian kết thúc bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến

Danh Sách Máy Chủ Liên Thông

Cụm Máy Chủ Gộp  Server Gốc
S1 - S2 - S3 - S4 - S5 S5 (Tôn Sách)

Lưu Ý:

- Các server KHÔNG có trong danh sách liên thông máy chủ có thể đăng nhập vào game

- Trong thời gian bảo trì, Chúa Công không nên nạp thẻ để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra

- Các sự kiện Phúc Lợi đang được diễn ra ở mỗi máy chủ sẽ được diễn ra với phần thưởng theo Server Gốc

- Các mốc Nguyên Bảo đã Tích Lũy Tiêu Phí, Tích Lũy Nạp sẽ được giữ nguyên

Quà Liên Thông

Phần Thưởng Số Lượng
Xu 100000
Nguyên Bảo 500
Đá Tẩy Luyện-III 100
Vô Cực Tạo Hóa Đan 5
Rương Bản Vẽ Thần Tướng 1

Những Quy Tắc & Lưu Ý Khi Gộp Server

1. Cổng Đăng Nhập: Sau khi liên thông, cổng đăng nhập máy chủ vẫn giữ nguyên. Các Chúa Công có thể chọn vào máy chủ cũ để vào game bình thường

2. Bảo Lưu Nhân Vật: Đối với các Tài Khoản mà có 2 Nhân Vật có chung Class với nhau (Long Khiếu - Linh Vũ - Ngự Ảnh hoặc Hàn Sương) ở các máy chủ gộp thì hệ thống sẽ tiến hành xóa tất cả các nhân vật và chỉ giữ lại 1 nhân vật duy nhất dựa theo tiêu chí sau: Giữ lại nhân vật có cấp VIP cao nhất, nếu các nhân vật có cấp VIP bằng nhau thì hệ thống sẽ lấy nhân vật có CẤP ĐỘ cao nhất. Nếu VIP và CẤP ĐỘ đều bằng nhau thì sẽ dựa theo mã hiệu server nhỏ nhất để chọn ra nhân vật (Ví Dụ : S1, S2, S3 thì chọn S1)

Ví Dụ: Ở S1 có nhân vật Class Long Khiếu VIP 10 và ở S2 có nhân vật Class Long Khiếu VIP 0 thì sau khi liên thông máy chủ nhân vật Class Thương VIP 0 sẽ bị xóa bỏ. Trường hợp ở S2 không có nhân vật Class Long Khiếu mà chỉ có nhân vật Class Ngự Ảnh thì sau khi liên thông đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy cả 2 nhân vật

3. Bảo Lưu Quân Đoàn: Đối với Tài Khoản mà có 2 Nhân Vật ở 2 server gộp đều là Quân Đoàn Trưởng thì Chúa Công cần phải chuyển quyền Quân Đoàn Trưởng cho 1 người chơi khác giữ. Nếu không sau khi gộp server thì Quân Đoàn của nhân vật không được giữ lại sẽ bị giải tán

4. Tên Nhân Vật: Sau khi gộp server thì ở những server gộp hệ thống sẽ tự động thêm số server trước tên với cú pháp TS1-ThầnLong (trong đó S1 là mã hiệu server và ThầnLong là Tên Nhân Vật)

5. Tên Quân Đoàn: Sau khi gộp server thì ở những server gộp hệ thống sẽ tự động thêm số server trước tên với cú pháp TS1-TamQuốc (trong đó S1 là mã hiệu server và TamQuốc là Tên Quân Đoàn)

6. Bảng Xếp Hạng:

  • BXH Cấp Độ: Sẽ bị xóa dữ liệu, người chơi online trước sẽ được lên BXH trước
  • BXH Lực Chiến: Sẽ bị xóa dữ liệu, người chơi online trước sẽ được lên BXH trước
  • • BXH Lôi Đài: Sẽ bị xóa dữ liệu, người chơi cần khiêu chiến lại
  • • BXH Trảm Tướng: Sẽ bị xóa dữ liệu, người chơi cần khiêu chiến lại
  •  BXH Tiêu Phí: Sẽ bị xóa dữ liệu, người chơi cần Tiêu Phí lại
  •  BXH Quân Đoàn: Hệ thống sẽ tự động cập nhật
  •  BXH Tranh Bá: Sẽ bị xóa dữ liệu, người chơi cần khiêu chiến lại để đạt điểm Quân Công

7. Tượng Vinh Danh: Người chơi đang sở hữu Tượng sẽ bị xóa, chờ lần chiếm lĩnh tiếp theo để đúc lại Tượng mới

8. Công Thành Chiến: Xóa toàn bộ dữ liệu, các Quân Đoàn cần khiêu chiến lại từ đầu

9. Thư: Toàn bộ Thư đều bị xóa, các Chúa Công chú ý nhận thư trước khi liên thông máy chủ

10. Hảo Hữu: Xóa toàn bộ Hảo Hữu hiện tại, cần phải thêm Hảo Hữu mới sau khi liên thông

11. Lôi Đài Vô Song:

  •  Thưởng Xếp Hạng: Xóa toàn bộ dữ liệu, cần phải khiêu chiến lại để nhận thưởng lúc 21h mỗi ngày
  •  Thưởng Bậc: Sẽ được giữ nguyên

12. Xích Bích Chiến: Xóa toàn bộ dữ liệu bao gồm: Điểm Đối Chiến, Sơ Đồ Đấu, Danh Nhân Đường tuần trước

 

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189