[Tin tức] - Bảo Trì Đột Xuất

04/12/2018

 

Quý khách hàng thân mến, BQT sẽ tiến hành bảo trì máy chủ S7 - Lưu Bị , nội dung cụ thể như sau:

Thời Gian Dự Kiến: Từ 9h đến 11h  ngày 4/12 (có thể kết thúc sớm hơn)

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189