[Sự kiện] - Tượng vinh danh

05/10/2018

Các Chúa công nếu đạt TOP BXH Lực Chiến, Tranh Bá (5v5), Đấu Trường (Lôi Đài Vô Song) BXH Tiêu Phí sẽ được hệ thống vinh danh bằng cách tạc tượng trong game.

Không chỉ vậy, những Chúa công được vinh danh còn được nhận phần thưởng hấp dẫn khi đến vị trí Tượng của mình. Phần thưởng sẽ được trao mỗi tuần và làm mới vào lúc 3:00 sáng Thứ 2 hàng tuần.

Những người chơi còn lại trong máy chủ có thể đến vinh danh tượng để nhận thưởng vinh danh.

Phần thưởng dành cho người được vinh danh

Tượng Vinh Danh Điều kiện Phần thưởng SL Hình
Lực Chiến 150 LIKE Kim Nguyên Bảo 100
Mảnh Thần Binh 1
750 LIKE Kim Nguyên Bảo 200
Mảnh Thần Binh 2
1500 LIKE Danh Tướng Quyển 50
Mảnh Thần Binh 2
Tranh Bá 150 LIKE Kim Nguyên Bảo 100
Mảnh Thần Binh 1
750 LIKE Kim Nguyên Bảo 200
Mảnh Thần Binh 2
1500 LIKE Danh Tướng Quyển 50
Mảnh Thần Binh 2
Đấu Trường 150 LIKE Kim Nguyên Bảo 100
Mảnh Thần Binh 1
750 LIKE Kim Nguyên Bảo 200
Mảnh Thần Binh 2
1500 LIKE Danh Tướng Quyển 50
Mảnh Thần Binh 2
Tiêu Phí 150 LIKE Kim Nguyên Bảo 100
Mảnh Thần Binh 1
750 LIKE Kim Nguyên Bảo 200
Mảnh Thần Binh 2
1500 LIKE Danh Tướng Quyển 50
Mảnh Thần Binh 2

 

Phần thưởng dành cho những người đến vinh danh tượng

Phần thưởng SL Hình
Xu 2,000
Kim Nguyên Bảo 5

 top

hotline: 19007189