[Sự kiện] - Thần Tài đến

05/10/2018

Thần Tài đến mang lại nhiều ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày. Hàng ngày các Chúa Công sẽ được mua 1 gói quà ưu đãi giảm giá lên đến 90%.

 

 

- Các gói quà ưu đãi được phân thành 2 loại: Trang BịDanh Tướng. Mỗi loại có 3 mốc và cần cấp VIP tương ứng để mua được những gói quà ưu đãi.

 

Phân loại Cấp VIP Vật phẩm nhận SL Hình

Quà

Trang Bị

VIP1 Mảnh Trang Bị Cam 2
Mảnh Trang Bị Tím 4
Đá Tẩy Luyện-I 150
Xu 50,000
VIP3 Mảnh Trang Bị Đỏ 1
Mảnh Trang Bị Cam 2
Đá Tẩy Luyện-II 150
Xu 100,000
VIP5 Mảnh Trang Bị Đỏ 2
Mảnh Trang Bị Cam 4
Đá Tẩy Luyện-III 150
Xu 150,000

Quà

Danh Tướng

VIP1 Rương Tiếp Tế Kiêu Tướng 1
Hộ Phù 1
Tật Phong Thạch 2
Xu 50,000
VIP3 Rương Tiếp Tế Mãnh Tướng 1
Hộ Phù 2
Huyền Âm Ngọc 2
Xu 100,000
VIP5 Rương Tiếp Tế Thần Tướng 1
Hộ Phù 3
Càn Dương Giác 2
Xu 150,000

 

 

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189