[Sự kiện] - Ưu Đãi Nạp Máy Chủ Mới

06/11/2018

Chúa Công thân mến, khi tham gia Thần Long Tam Quốc các Chúa Công sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi giúp Chúa Công có thêm các hành trang cần thiết chuẩn bị cho quá trình Truy Tìm Chân Mệnh Thần Long thống nhất thiên hạ!

Nhân Đôi Thẻ Nạp

Tại mỗi mốc nạp, Chúa Công sẽ được X2 Giá Trị Thẻ Nạp khi nạp thẻ lần đầu!

 

Ưu Đãi Giảm Giá Trang Bị

Mỗi ngày, các Chúa Công sẽ có cơ hội mua các gói quà ưu đãi được giảm giá tới 90% gồm nhiều vật phẩm để Nâng Cấp Trang Bị!

Ưu Đãi Giảm Giá Danh Tướng

Mỗi ngày, các Chúa Công sẽ có cơ hội mua các gói quà ưu đãi được giảm giá tới 90% gồm nhiều vật phẩm để Nâng Cấp Danh Tướng - Chân Long!

Quà Nạp Lần Đầu

Lần đầu Nạp Thẻ mệnh giá bất kỳ sẽ nhận ngay Quân Sư - Gia Cát Lượng cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn khác như Trang Bị Hiếm, Chân Long...!

Kỹ năng của Quân Sư - Gia Cát Lượng

Thần Binh Xuất Thế

Khi các Chúa công lần lượt đạt đến cấp độ 11 và cấp độ 28 sẽ kích hoạt sự kiện "Thần Binh Xuất Thế". Cụ thể trong 3 giờ, nếu các Chúa công thỏa mãn điều kiện VIP sẽ mua Thần Binh với mức ưu đãi giảm 90% so với giá gốc!

Thần Binh Cực - Liệt Thiên bán với giá ưu đãi 198 Nguyên Bảo, giảm 90% so với giá gốc!

Thần Binh Ảo - Vẫn Tinh bán với giá ưu đãi 398 Nguyên Bảo, giảm 90% so với giá gốc!

Phúc Lợi Thẻ Tháng

Thẻ Tuần và Thẻ Tháng sẽ hỗ trợ rất nhiều Nguyên Bảo cho Chúa Công. Mua ngay Thẻ Tuần và Thẻ Tháng sẽ giúp Chúa Công có thêm nhiều lợi thế, dễ dàng hơn trên con đường chinh phục thiên hạ!

- 2 loại Thẻ Tuần và Thẻ Tháng đều có hiệu lực đồng thời
- Thẻ Tuần có hiệu lực 7 Ngày, Thẻ Tháng có hiệu lực 30 Ngày và không thể cộng dồn

 

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189