[Sự kiện] - Quỹ trưởng thành

05/10/2018

Chỉ cần bỏ ra 888 Kim Nguyên Bảo để mua Quỹ Trưởng Thành, các Chúa công sẽ nhận lại hoàn trả tổng cộng 7200 Kim Nguyên Bảo khi nhân vật đạt đến cấp độ yêu cầu. Quá hời phải không nào!

Lưu ý là điều kiện để tham gia sự kiện là các Chúa công phải đạt cấp VIP 3 nhé.

Điều kiện nhận Kim Nguyên Bảo Hình
Mua xong có thể nhận 200
Nhân vật đạt cấp 10 có thể nhận 400
Nhân vật đạt cấp 20 có thể nhận 600
Nhân vật đạt cấp 30 có thể nhận 800
Nhân vật đạt cấp 40 có thể nhận 1,000
Nhân vật đạt cấp 50 có thể nhận 1,200
Nhân vật đạt cấp 60 có thể nhận 1,400
Nhân vật đạt cấp 65 có thể nhận 1,600

 top

hotline: 19007189