[Sự kiện] - Quà mỗi ngày

05/10/2018

Mỗi ngày đăng nhập vào Thần Long Tam Quốc, các Chúa công sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt hơn, khi các Chúa công đăng nhập vào ngày thứ 7 sẽ nhận được thưởng cực lớn.

Đăng nhập Phần thưởng SL Hình
Đăng nhập ngày 1 Xu 10,000
Mảnh Thiên Công 1
Đăng nhập ngày 2 Xu 20,000
Mảnh Trang Bị Tím 2
Đăng nhập ngày 3 Xu 30,000
Rương Trang Bị Cam 1
Đăng nhập ngày 4 Nguyên Bảo 10
Đá Tẩy Luyện-I 20
Bích Mộc Huyền Tinh 3
Đăng nhập ngày 5 Nguyên Bảo 20
Võ Đạo Điển Tịch 1
Rương Tiếp Tế Kiêu Tướng 2
Đăng nhập ngày 6 Nguyên Bảo 30
Mảnh Trang Bị Cam 2
Thiên Công Tinh Hoa 1
Đăng nhập ngày 7 Nguyên Bảo 50
Danh Tướng Quyển 10
Rương Tiếp Tế Mãnh Tướng 1

 top

hotline: 19007189