[Sự kiện] - Phúc Lợi Điểm Danh

09/11/2018

Thời gian

  • ♦ Bắt đầu: 10:00 ngày 15/11/2018
  • ♦ Kết thúc: 23:59 ngày 21/11/2018

 

Nội dung

  • ♦ Mỗi ngày, Chúa Công truy cập vào trang sự kiện và tiến hành đăng nhập tài khoản để điểm danh thì sẽ nhận được phần quà tương ứng.
  • ♦ Sau khi điểm danh thành công, hệ thống sẽ trực tiếp chuyển gửi phần quà điểm danh vào hòm thư nhân vật trong tài khoản sau 5 phút.
  • ♦ Hệ thống sẽ tiến hành làm mới lại sự kiện vào 23:59 mỗi ngày.

 

Lưu ý
♦ Trong lần đăng nhập đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu Chúa Công khai báo Server, nhân vật tham gia sự kiện và trong quá trình tham gia Chúa Công sẽ không được đổi nhân vật.
♦ Để được nhận thưởng, Chúa Công cần ĐĂNG NHẬP vào thì hệ thống sẽ tính là ĐĂNG NHẬP và có thể nhận quà
♦ Mỗi ngày, Chúa Công chỉ nhận được thưởng 1 lần. Trường hợp ngày nào KHÔNG ĐĂNG NHẬP thì sẽ không nhận được quà của ngày đó.
♦ Sự kiện này CÒN CÓ PHẦN THƯỞNG OUT GAME là LƯỢT QUAY VÒNG QUAY

 

Phần thưởng

Thời gian Phần thưởng SL Hình
Ngày 1 Xu 5,000
Tôi Luyện Kim 1,000
Võ Nguyên Đan 1,000
Võ Tướng Hồn Phách 1,000
Đá Tẩy Luyện-I 10
Mảnh Trang Bị Tím 2
Ngày 2 Xu 5,000
Tôi Luyện Kim 1,500
Võ Nguyên Đan 1,500
Võ Tướng Hồn Phách 1,500
Đá Tẩy Luyện-I 20
Mảnh Thiên Công 2
Ngày 3 Xu 5,000
Tôi Luyện Kim 2,000
Võ Nguyên Đan 2,000
Võ Tướng Hồn Phách 2,000
Đá Tẩy Luyện-I 30
Lượt Quay Vòng Quay 1
Ngày 4 Xu 5,000
Lưu Tinh Thạch 500
Võ Nguyên Bí Quyển 500
Tướng Hồn Tinh Nguyên 500
Đá Tẩy Luyện-II 5
Mảnh Trang Bị Cam 2
Ngày 5 Xu 5,000
Lưu Tinh Thạch 1,000
Võ Nguyên Bí Quyển 1,000
Trảm Tướng Phù 2
Đá Tẩy Luyện-II 7
Lượt Quay Vòng Quay 1
Ngày 6 Xu 5,000
Lưu Tinh Thạch 1,500
Võ Nguyên Bí Quyển 1,500
Bích Mộc Huyền Tinh 2
Đá Tẩy Luyện-II 10
Thiên Công Tinh Hoa 2
Ngày 7 Xu 5,000
Lưu Tinh Thạch 2,000
Võ Nguyên Bí Quyển 2,000
Tật Phong Thạch 3
Đá Tẩy Luyện-II 15
Lượt Quay Vòng Quay 1

 

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189