[Sự kiện] - Nạp GOSU Bất Kỳ

09/11/2018

Thời gian

  • ♦ Bắt đầu: 10:00 ngày 15/11/2018
  • ♦ Kết thúc: 23:59 ngày 21/11/2018

 

Nội dung

  • ♦ Mỗi ngày, Chúa Công tiến hành chuyển GOSU với mệnh giá bất kỳ vào game thành công sẽ nhận được phần thưởng.
  • ♦ Mỗi tài khoản chỉ nhận được duy nhất 01 phần quà "Nạp GOSU bất kỳ" trong ngày khi thỏa mãn điều kiện đã nạp GOSU thành công vào tài khoản.
  • ♦ Hệ thống sẽ tiến hành làm mới lại sự kiện vào 23:59 mỗi ngày.

 

Lưu ý
♦ Trong lần đăng nhập đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu Chúa Công khai báo Server, nhân vật tham gia sự kiện và trong quá trình tham gia Chúa Công sẽ không được đổi nhân vật.
♦ Sự kiện này CÒN CÓ PHẦN THƯỞNG OUT GAME là LƯỢT QUAY VÒNG QUAY

 

Phần thưởng

Phần thưởng SL Hình
Xu 38,888
Hộ Phù 2
Thể Lực 100
Bích Mộc Huyền Tinh 5
Rương Tiếp Tế Kiêu Tướng 3
Lượt Quay Vòng Quay 2

 

 

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189