[Sự kiện] - Chia Sẻ Mỗi Ngày

09/11/2018

Thời gian

  • ♦ Bắt đầu: 10:00 ngày 15/11/2018
  • ♦ Kết thúc: 23:59 ngày 21/11/2018

 

Nội dung

  • ♦ Mỗi ngày, Chúa Công truy cập vào trang sự kiện tiến hành đăng nhập tài khoản vào và chia sẽ thông tin lên Facebook cá nhân sẽ được nhận thưởng.
  • ♦ Sau khi chia sẻ thành công, hệ thống sẽ trực tiếp chuyển gửi phần quà chia sẽ vào hòm thư nhân vật trong tài khoản sau khoảng 5 phút.
  • ♦ Hệ thống sẽ tiến hành làm mới lại sự kiện vào 23:59 mỗi ngày.

 

Lưu ý
♦ Trong lần đăng nhập đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu Chúa Công khai báo Server, nhân vật tham gia sự kiện và trong quá trình tham gia Chúa Công sẽ không được đổi nhân vật.
♦ Mỗi ngày, Chúa Công chỉ nhận được thưởng 1 lần từ CHIA SẺ.
♦ Trong 1 ngày, Chúa Công chia sẻ nhiều lần cũng chỉ nhận được thưởng 1 lần từ lần chia sẻ đầu tiên.
♦ Chỉ CHIA SẺ THÀNH CÔNG thì mới nhận được thưởng.
♦ Sự kiện này CÒN CÓ PHẦN THƯỞNG OUT GAME là LƯỢT QUAY VÒNG QUAY

 

Phần thưởng

Phần thưởng SL Hình
Xu 500
Chiến Hồn 5,000
Đá Tẩy Luyện-I 20
Mảnh Thiên Công 3
Võ Tướng Hồn Phách 1,000
Lượt Quay Vòng Quay 1

 

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189