[Sự kiện] - 7 Ngày Hoan Hỷ

05/10/2018

Nhằm giúp đỡ Chúa Công có thêm bước đà trên con đường chinh phục thiên hạ. Chân Nhi xin được giới thiệu Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Hoan Hỷ như gửi đến chút hành trang trợ lực Chúa Công, cụ thể như sau:

Chuỗi sự kiện bao gồm các sự kiện: Thưởng Đăng Nhập, Phúc Lợi Nạp, Tranh Mua Hạn Giờ, Mục Tiêu 7 Ngày.

 

 

Thưởng Đăng Nhập

- Trong 7 ngày, các Chúa công khi đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Ngày Phần Thưởng Số Lượng
1 Xu 10000
Thể Lực 240
Rương Trang Bị - Tím 1
2 Xu 20000
Bích Mộc Huyền Tinh 10
Mảnh Tướng - Tiểu Kiều 30
3 Xu 30000
Đá Tẩy Luyện - I 50
Rương Trang Bị - Cam 1
4 Xu 40000
Võ Tướng Hồn Phách 5000
Mảnh Tướng - Tiểu Kiều 30
5 Xu 50000
Đá Tẩy Luyện - II 50
Rương Trang Bị - Cam 2
6 Xu 60000
Huyền Âm Ngọc 10
Mảnh Tướng - Chu Du 30
7 Xu 70000
Đá Tẩy Luyện - III 50
Rương Trang Bị - Cam 3

 

Phúc Lợi 7 Ngày

- Các Chúa Công trong 7 ngày khi tích lũy nạp đạt được số tiền nhất định sẽ nhận ngay những phần thưởng tương ứng.

Ngày Tích Lũy Nạp Phần Thưởng Số Lượng
1 100 Nguyên Bảo Xu 20000
Đá Tẩy Luyện II 50
Lưu Tinh Thạch 1000
Rương Trang Bị Cam 1
2 300 Nguyên Bảo Xu 40000
Đá Tẩy Luyện II 100
Hộ Phù 20
Rương Trang Bị Cam 2
3 600 Nguyên Bảo Xu 60000
Đá Tẩy Luyện II 200
Thanh Ngọc Phá Chướng Đan 100
Rương Trang Bị Cam 3
4 1500 Nguyên Bảo Xu 80000
Đá Tẩy Luyện III 100
Càn Dương Giác 30
Rương Trang Bị Đỏ 1
5 3000 Nguyên Bảo Xu 100000
Đá Tẩy Luyện III 200
Rương Phù Văn V 1
Rương Trang Bị Đỏ 2
6 6000 Nguyên Bảo Xu 300000
Đá Tẩy Luyện III 300
Vô Cực Tạo Hóa Đan 200
Rương Trang Bị Đỏ 3
7 12.000 Nguyên Bảo Xu 500000
Đá Tẩy Luyện IV 300
Trang Bị Vàng - Thiên Tướng Liên 1
Mảnh Danh Tướng Hiếm - Triệu Vân 100

 

Tranh Mua Hạn Giờ

- Trong thời gian 7 ngày, mỗi ngày sẽ mở tranh mua các vật phẩm đa dạng với số lượng giới hạn và giá cả ưu đãi lên đến 80%. Cơ hội rất lớn, các Chúa công đừng bỏ lỡ!

Ngày Phần Thưởng Số Lượng Giá Gốc Giá Ưu Đãi Yêu Cầu
1 Xu 888888 188 38 VIP 1
2 Trang Bị Cam - Mãnh Tướng Giáp 1 540 108 VIP 2
3 Thanh Ngọc Phá Chướng Đan 100 1500 300 VIP 3
4 Trang Bị Đỏ - Thần Tướng Liên 1 2160 432 VIP 4
5 Rương Phù Văn - V 1 6250 1250 VIP 5
6 Trang Bị Vàng - Thiên Tướng Hoàn 1 13500 2700 VIP 6
7 Vô Cực Tạo Hóa Đan 388 19400 3880 VIP 7

 

Mục Tiêu 7 Ngày

- Mỗi ngày hệ thống sẽ đưa ra những mục tiêu khác nhau, các Chúa công chỉ cần hoàn thành các mục tiêu sẽ nhận được những phần thưởng phong phú như: Nguyên Bảo, Mảnh Trang Bị, Đá Tẩy Luyện, Rương Danh Tướng,...

Ngày Mục tiêu Nội dung
Ngày 1 Cường Hóa Trang bị Cường Hóa các Trang Bị đạt cấp nhất định
Phụ Bản Cốt Truyện Hoàn thành các Chương trong Phụ Bản Cốt Truyện
Ngày 2 Tăng Cấp Kỹ năng Tăng Cấp các Kỹ Năng đạt cấp nhất định
Lôi Đài Vô Song Đạt đến thứ hạng Bậc Lôi Đài nhất định
Ngày 3 Tăng Cấp Chiến hồn Tăng Cấp Chiến Hồn đạt cấp nhất định
Vượt Ải Trảm Tướng Hoàn thành các ải trong Vượt Ải Trảm Tướng
Ngày 4 Tẩy Luyện Trang bị Tẩy Luyện Trang Bị đạt số lần nhất định
Phụ Bản Tổ đội Hoàn thành số lần Phụ Bản Tổ Đội nhất định
Ngày 5 Phẩm Trang Bị Mặc được số Trang Bị Tím - Cam - Đỏ yêu cầu
Sảnh Danh tướng Hoàn thành số lần Ủy Thác Danh Tướng nhất định
Ngày 6 Cấp Danh Tướng Cố số lượng Danh Tướng đạt cấp yêu cầu
Lương Thảo Đi Trước Hoàn thành số lần tham gia Vận Lương nhất định
Ngày 7 Phẩm Danh Tướng Sở hữu số lượng Danh Tướng đạt phẩm yêu cầu
Nhiệm Vụ Diễn Võ Hoàn thành số lần Nhiệm Vụ Diễn Võ nhất định

 

Chân Nhi kính bút!

 top

hotline: 19007189