[Sự kiện] - Bách Bảo Rương

09/11/2018

Thời gian

  • ♦ Bắt đầu: 10:00 ngày 15/11/2018
  • ♦ Kết thúc: 23:59 ngày 21/11/2018

 

Nội dung

  • ♦ Mỗi ngày, Chúa Công truy cập vào trang sự kiện tiến hành đăng nhập tài khoản sẽ có cơ hội mua những Bảo Rương giá trị cao với mức giá ưu đãi.
  • ♦ Sau khi mua thành công, hệ thống sẽ trực tiếp chuyển gửi phần quà Bảo Rương vào hòm thư nhân vật trong tài khoản sau khoảng 5 phút.
  • ♦ Mỗi ngày, hệ thống mở bán 3 Bảo Rương với 3 mức giá khác nhau. Chúa Công có thể mua cả 3 Bảo Rương bằng GOSU.
  • ♦ Hệ thống sẽ tiến hành làm mới lại sự kiện vào 23:59 mỗi ngày.

 

Lưu ý
♦ Trong lần đăng nhập đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu Chúa Công khai báo Server, nhân vật tham gia sự kiện và trong quá trình tham gia Chúa Công sẽ không được đổi nhân vật.
♦ Sự kiện này SẼ DÙNG GOSU để mua.

 

Phần thưởng

Rương Giá bán Vật phẩm SL Hình
Rương Đồng

4,999

GOSU

Xu 50,000
Hộ Phù 10
Đá Tẩy Luyện-I 200
Rương Phù Văn-III 3
Mảnh Thiên Công 10
Rương Tiếp Tế Kiêu Tướng 10
Rương Bạc

9,999

GOSU

Xu 100,000
Hộ Phù 20
Đá Tẩy Luyện-II 200
Rương Phù Văn-IV 3
Thiên Công Tinh Hoa 10
Rương Tiếp Tế Mãnh Tướng 10
Rương Vàng

14,999

GOSU

Xu 500,000
Hộ Phù 30
Đá Tẩy Luyện-III 200
Rương Phù Văn-V 3
Thiên Công Tinh Ngọc 10
Rương Tiếp Tế Thần Tướng 10

 

Chân Nhi kính bút!

 top

hotline: 19007189