[Hoạt động] - Quần Hùng Tranh Bá

02/11/2018

Cách Tham Gia

 

- Khi Chúa Công đạt cấp 12 sẽ mở

- Thời gian tham gia : 12h30 - 13h00 và 20h30 - 21h00

- PK 5vs5 bên nào diêt được 35 người trước sẽ thắng

 

Phần Thưởng

 

- Chúa Công sẽ nhận được Quân Công sau khi kết thúc trận và phần thưởng xếp hạng

- Quân Công dùng để mua vật phẩm trong tiệm Bách Chiến Phường

 

 

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189