[Hoạt động] - Nhiệm vụ Tuần Hoàn

02/11/2018

Cách Tham Gia

 

- Chúa Công cần đạt cấp 15 để mở nhiệm vụ tuần hoàn

- Chúa Công có thể mở và nhận nhiệm vụ tuần hoàn ở danh sách nhiệm vụ phía góc phải

- Nhiệm vụ tuần hoàn có tổng cộng 10 vòng

 

 

Phần Thưởng

 

- Hoàn thành 1 nhiêm vụ sẽ nhận được exp và nguyên liệu tăng cấp chiến hồn

- Phần thưởng phụ thuộc vào số sao của nhiệm vụ yêu cầu

- Tốn 15 KNB để  mở 5 sao nhiệm vụ hiện tại

- Tốn 5 KNB để tìm kiếm nhiệm vụ mới

 

 

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189