[Hoạt động] - Nhiệm vụ Chính Tuyến

02/11/2018

Cách Tham Gia

 

- Chúa Công có thể mở và nhận nhiệm vụ chính tuyến ở danh sách nhiệm vụ phía góc phải

- Nhiệm vụ chính tuyến dẫn dắt người chơi trải qua xuyên suốt 5 chương nội dung cốt truyện

 

 

Phần Thưởng

 

 

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189