[Hoạt động] - BOSS Thế Giới

02/11/2018

Cách Tham Gia

 

- Khi Chúa Công đạt cấp 16 sẽ mở tính năng Boss Thế Giới

- Thời gian diễn ra sự kiện 12h00 -12h30 và 19h30 - 20h00

 

Phần Thưởng

 

- Phần thưởng cá nhân: Nguyên Bảo, Mảnh Danh Tướng, Nguyên Liệu Tăng Sao Danh Tướng, Nguyên Liệu Tăng Cấp Trận Pháp.

- Phần thưởng quân đoàn: Điểm Cống Hiến Quân Đoàn, Danh Vọng Quân Đoàn, Sôi Nổi Quân Đoàn

 

 

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189