Thần Long Tam Quốc

Game nhập vai chuẩn Tam Quốc - chuẩn PK

Tin nổi bật

vũ khí : Thương Độ khó:

LONG THƯƠNG THỦ HỘ
Nhảy về trước, [hất tung] kẻ dịch
Vung thương, liên công và [đánh ngã]
Khua thương, [đỡ đòn] và [gây choáng]
Khua thương thần tốc, dồn lực đột phá

vũ khí : Cung Độ khó:

MÃN THIÊN TIỄN VŨ
Phóng tên tấn công kẻ địch và [đánh ngã]
Triệu hồn Tiễn Vũ trong phạm vi nhất định
Nhảy lùi phía sau, [đánh bay] kẻ địch
Bão tên đoạt mệnh, sát thương vô định

vũ khí : Kiếm Độ khó:

KIẾM ĐẢM CẦM TÂM
Nhảy lùi, [đánh lui] kẻ địch
Lướt đến, [hất tung] kẻ địch
Dồn sát thương, [đánh ngã]
Ảo kiếm trận, dồn sát thương kết liễu

vũ khí : Trượng Độ khó:

PHONG SƯƠNG TOÁI ẢNH
Tấn công liên tục, [đánh ngã] kẽ địch
Triệu hồi băng thích, [đánh bay] kẻ địch
Hút kẻ địch đến gần và [đóng băng]
Triệu hội Bão Tuyết, tấn công liên hoàn

tính năng đặc sắctop

hotline: 19007189